Nyeste

Hvad er Morarente?

Der er overordnet set to forskellige rentebegreber. Der er kreditrente og morarente. Definitionen af de to rentetyper er:   Kreditrente er den, der f.eks. betales på et lån. Det er en rente, der betales som et vederlag (betaling) for en ydet kredit. Derfor k...

Den 08. november 2018

Hvad er et rykkergebyr?

Rykkergebyrer er et gebyr for kreditors udgift til fremsendelse af en rykkerskrivelse. Der kan maksimalt pålægges tre rykkergebyrer for den samme ydelse og de skal være sendt med 10 dages mellemrum. Første rykker kan dog sendes straks efter betalingsfristen er ...

Den 08. november 2018

Hvad er en dårlig betaler?

Der er ingen klar lovmæssig definition på begrebet ’dårlig betaler’.   Når man normalt omtaler en ’dårlig betaler’, kan der derfor blot være tale om en debitor, der konsekvent betaler sine fakturaer eksempelvis 4-5 dage for sent.   Det kan d...

Den 22. november 2018