Hvad er Morarente?

Der er overordnet set to forskellige rentebegreber.

Der er kreditrente og morarente. Definitionen af de to rentetyper er:

 

Kreditrente er den, der f.eks. betales på et lån. Det er en rente, der betales som et vederlag (betaling) for en ydet kredit. Derfor kaldes den også for en ’vederlagsrente’.

 

Morarente er derimod en rente, der betales, fordi man er i mora. Det vil sige, at man ikke har betalt til tiden og der pålægges derfor renter til det skyldige beløb. Derfor kaldes Morarenten også for ’forsinkelses- eller strafrenten’.

Det vil sige, at du som kreditor kan pålægge morarente, hvis du har en faktura, der ikke er betalt til tiden. Det vil sige, hvis du har en ubetalt faktura, kan du pålægge morarente. Hvilken rentesats – altså hvor meget du skal pålægge – afhænger af, om der er tale om en forbruger eller en erhvervsdrivende og hvad der er aftalt.

 

Hvad er Procesrente?

Når det skal afgøres, hvilken rente der kan tages i forbindelse med, at en debitor er i mora, er det afgørende først at få afklaret, om skyldneren er en privat forbruger eller en virksomhed.

 

Hvis der er tale om en forbruger, kan der som udgangspunkt kun tages det, der kaldes procesrenten. Der er undtagelser hertil, som vi dog ikke kommer nærmere ind på her.

 

Hvor kreditrente og morarente er de to overordnede rentebegreber, er procesrenten et udtryk for en på et givent tidspunkt specifik rentesats.

 

Procesrenten er således et samlet begreb for den rente, der kan pålægges. Den består af en referencesats + 8%.

Referencesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente.

 

Procesrenten ændres to gange om året – 1. januar og 1. juli. På disse to datoer ser du, hvad den officielle udlånsrente er på det tidspunkt.

Denne rente er så referencerenten og skal tillægges de 8 %, der er fast. Det vil sige, hvis Nationalbankens officielle udlånsrente den 1. januar 2019 er 0,05 %, skal dette tillægges den faste sats på 8 %. Procesrenten bliver således på 8,05 % og er gældende for perioden fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019, hvorefter der 1. juli 2019 skal ses på, om Nationalbankens udlånsrente er ændret.

Eventuelle ændringer i perioden påvirker altså ikke referencesatsen og dermed procesrenten. Det er den seneste ændring til udlånsrenten, før de to datoer, der er gældende for hele det næste halve år.

 

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, kan der tages en højere rente, hvis det er aftalt på forhånd. Hvis du ikke har indgået aftale om en højere rente, kan der også kun beregnes procesrente ved erhvervsdrivende.

Moneytor er udviklet, så du er sikker på at overholde lovgivningen. Det vil sige, at hvis du har et krav mod en privatperson, er det kun muligt at beregne procesrente, hvorimod hvis skyldner er erhvervsdrivende kan du pålægge en højere rente.

Det er altså systemet, der beregner renten for dig, så du er sikker på ikke at begå fejl. Moneytor er et fejlsikret system, der gør et ellers besværligt inkassoforløb enkelt.

Den 08. november 2018