Hvad er et rykkergebyr?

Rykkergebyrer er et gebyr for kreditors udgift til fremsendelse af en rykkerskrivelse. Der kan maksimalt pålægges tre

rykkergebyrer for den samme ydelse og de skal være sendt med 10 dages mellemrum.

Første rykker kan dog sendes straks efter betalingsfristen er overskredet.

 

Hvis din skyldner er en privatperson, kan rykkergebyret maksimalt være 100 kr. per rykkergebyr.

Det vil sige 300 kr. i alt. Moneytor sikrer, at du kun kan sende 3 rykkerskrivelser.

 

Du skal huske, at du i rykkerskrivelsen skal gøre opmærksom på, at der ved fremsendelse af rykkerskrivelsen er pålagt et rykkergebyr på 100 kr., da du ikke kan opkræve gebyret efterfølgende.

 

Hvis din skyldner er erhvervsdrivende, kan der aftales et højere rykkergebyr.

 

Du skal være opmærksom på, at der kun kan tages rykkergebyr for rykkerskrivelser fremsendt med rimelig grund.

Det vil f.eks. sige, at hvis du som kreditor har modtaget indsigelse mod dit krav eller du har fået oplyst af debitor, at denne ikke kan betale, så er der ingen grund til at fremsende rykkerskrivelser.

 

Disse skal ses som en påmindelse om, at kravet ikke er betalt og denne påmindelse vil ikke være nødvendig, hvis du som kreditor har fået oplyst, at din debitor ikke kan eller vil betale.

 

Hvornår kan du kræve kompensationsbeløb?

 

Hvis din debitor (skyldner) er erhvervsdrivende, kan du udover rykkergebyrer også pålægge et såkaldt kompensationsbeløb.

 

Rykkergebyret er en kompensation til dig for udgiften til fremsendelse af en skrivelse.

 

Modsat rykkergebyret er kompensationsbeløbet ikke en kompensation for en specifik udgift, men blot en kompensation for manglende betaling til tiden. Kompensationsbeløbet kan pålægges straks efter betalingsfristen er overskredet og er således uafhængig af, om du har haft udgifter til fremsendelse af rykkerskrivelser.

 

Det vil være nærliggende, at du ved fremsendelse af første rykkerskrivelse også opkræver kompensationsbeløbet, men det er ikke et krav. Du kan f.eks. også opkræve kompensationsbeløbet på en efterfølgende faktura.

 

Størrelsen på kompensationsbeløbet er 310 kr. og kan opkræves udover de almindelige rykkergebyrer på 100 kr. per rykker.

 

Kompensationsbeløbet på 310 kr. kan pålægges pr. faktura. Hvis du har to ubetalte fakturaer, kan du derfor pålægge 310 kr. pr. faktura – samlet 620 kr. i kompensationsbeløb.

 

Du har som kreditor altid ret til at opkræve et kompensationsbeløb. Der er altså ikke krav om, at det skal være aftalt mellem dig og din debitor.

 

Du kan faktisk ikke aftale ikke at tage kompensationsbeløb. Det har man som fordringshaver altid ret til at opkræve, hvis der altså er tale om en erhvervsdrivende debitor.

 

Ved brug af Moneytor er det standard, at kompensationsbeløb pålægges. Dog er det selvfølgelig muligt at fravælge, hvis du ikke ønsker det pålagt.

Den 08. november 2018